นาฬิกา

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2555


วัน          จันทร์    ที่ ๑     ตุลาคม     ๒๕๕๕
กิจกรรม
            ๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
             ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓
                             เวลา ๑๐.๓๐ น .  ๑๑.๓๐ น. เรื่อง การเขียนจดหมายส่วนตัว
 เวลา ๑๓.๓๐ น . - ๑๔.๓๐ น. เรื่อง การเขียนจดหมายส่วนตัว

ผลการปฏิบัติงาน
                             ๑. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๒. นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ๔/๓ สามารถบอกหลักการเขียนจดหมายส่วนตัวได้
๓. นักเรียนสามารถเขียนจดหมายส่วนตัวได้เหมาะสมได้

ปัญหาและการแก้ไข
-

 วัน   อังคาร    ที่  ๓   วัน   พุธ ที่ ๔ วัน พฤหัสบดี ๕   สอบปลายภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕
 วัน จันทร์      ที่ ๘ ปิด เรียน
 วัน อังคาร     ที่ ๘ ปิดเรียน
 วัน พุธ           ที่ ๙  ปิดเรียน
  วั  พฤหัสบดี  ที่ ๑๐  ทางโรงเรียนพาไปเลี้ยง
วัน ศุกร์    ที่  ๑๑  ปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น